Drny jako společná měna

V systému LETS Vysočina se ke zprostředkování směny používá vlastní smluvená měna nazvaná DRN.

Hodnota DRNU
Odvozena je z času, který je potřebný pro vytvoření měněného produktu (1 hodina práce = 60 DRNŮ).

Vlastnosti DRNU
DRN existuje pouze virtuálně v rámci systému LETS Vysočina. Nemá hmotnou podobu mincí, bankovek apod.
Jediným smyslem existence DRNŮ je zprostředkování směny. DRN kryje hodnotu odvedené práce nebo vyměněného zboží. DRN není zatížen úrokem ani inflací. Úroky se neúčtují ani na pozitivní ani na negativní zůstatky.

Nacenění vlastního produktu k výměně
K nacenění lze přistupovat různě. Lze se zorientovat podle již vložených nabídek ostatních uživatelů. Do ceny se může individuálně promítnout náročnost výroby a třeba i zvláštní vztah, který autor k nabízenému výrobku pociťuje. Svůj produkt můžete rovněž nabídnout jako dar za 0 DRNŮ. Pro udržení rovnováhy je však potřeba aspoň orientačně znát a ctít hodnotu měny coby ekvivalentu minut odvedené práce.

Pro činnosti, tedy produkty založené na vlastní práci, je nacenění poměně snadné a intuitivní. Počet DRNŮ odpovídá počtu minut. Podle tohoto principu dostane právník i uklízečka za hodinu své práce 60 DRNŮ.

Při započítávání surovin nebo materiálu do finální hodnoty produktu známe obykle jejich hodnotu v korunách. Pro ohodnocení DRNY pomůže zamyslet se nad tím, na kolik korun si ceníme hodinu své práce. Pokud svou práci pro zjednodušení hodnotíme částkou 120 Kč za hodinu, znamená to, že 120 Kč odpovídá 60 DRNŮM, a proto 2 Kč = 1 DRN. Částku v korunách tedy pro převod na DRNY dělíme dvěma. Pokud si svou práci ceníme na více než 120 korun za hodinu, budeme částku v korunách dělit vyšším číslem (např. pro 180 Kč za hodinu budeme koruny dělit třema). Cena v DRNECH za suroviny nebo materiál tím klesne. Může se to jevit jako paradox, ale je to přirozené. Pro materiálně zajištěného člověka je materiál levnější, ale čas má stejnou hodnotu pro všechny. V tomto spočívá stabilita DRNU. Není možná jeho inflace. Minuta je pořád minuta a to je DRN. 

Transakce v systému LETS Vysočina
Každý uživatel má možnost nahlédnout na stav účtu všech uživatelů systému.
Součet všech účtů v systému je neustále roven nule. Uzavření transakce znamená, že z účtu jedné strany se DRNY odečtou a na účet druhé strany stejný počet DRNŮ přibude.
Pokud se rozhodnu nějakou činnost nebo zboží darovat, je možné svou nabídku ohodnotit cenou 0 DRNŮ.
Účet v mínusu je v systému LETS běžným a nevyhnutelným jevem. Mínusový stav neznamená dluh jako u běžné banky a není proto potřeba se ho obávat. Vyjadřuje to, kolika DRNY jsem ohodnotil(a) práci, kterou pro mě někdo udělal. Tím, že přicházím o DRNY, pomáhám někomu jinému je získat.

LETS a daně
Toto téma je zpracováno v rámci kapitoly Podmínky a doporučení.

Přešli jsme na nový systém

Milí přátelé LETS Vysočina, po pěti letech přecházíme na webové řešení s mnohem nižšími provozními náklady. Tuto změnu odstartovalo zvýšení ...